Aile Hukuku

Aile hukuku; aile ile ilgili konuları kapsayan, Türk Medeni Kanunu’nu içerisinde hükümleri bulunan hukuk dalıdır.

Aile Hukuku davaları, kişilerin özel yaşam alanlarından kaynaklanan davalar olmakla; Usul Hukuk tarafından bu davaların, tarafların hassasiyetleri doğrultusunda sürecin yıpratıcı ve yıkıcı etkilerini en aza indirerek devam eden yaşamlarında travmatik etki bırakılmaması yönünde sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Aile hukuku; aile ile ilgili konuları kapsayan, Türk Medeni Kanunu’nu içerisinde hükümleri bulunan hukuk dalıdır. Nişanlanma ile başlayan ve evlilik devam ettiği sürece evlilik içerisinde, evliliğin sona ermesi halinde ise buna dair hüküm ve sonuçları bulunan hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aile Hukuku: Aile İlişkilerini Düzenleyen Hukuki Çerçeve

Aile, toplumun temel taşıdır ve aile içi ilişkileri düzenleyen hukuki bir çerçeve olan Aile Hukuku, bu ilişkileri ve karşılaşılan hukuki meseleleri ele alır. Boşanma, çocuk hakları, miras hukuku, evlilik sözleşmeleri gibi konular Aile Hukuku’nun geniş kapsamında yer alır.

Boşanma ve Ayrılık Süreçleri:

 • Aile hukuku, çiftlerin boşanma süreçlerini düzenleyerek tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirler. Mal paylaşımı, nafaka düzenlemeleri gibi konular üzerinde adil ve hukuki çözümler sunar.

Çocuk Hakları ve Velayet:

 • Çocukların haklarını koruma amacını taşıyan aile hukuku, velayet düzenlemeleri ile çocukların en iyi çıkarlarını gözetir. Adil bir velayet düzeni oluşturarak çocukların duygusal ve fiziksel gelişimine destek sağlar.

Evlilik ve Evlilik Sözleşmeleri:

 • Evlilik sürecini düzenleyen aile hukuku, evlilik sözleşmelerinin önemini vurgular. Mal paylaşımı, mülkiyet hakları gibi konularda çiftler arasında adil ve öngörülebilir bir anlaşma yapılmasına yardımcı olur.

Mirastan Mal Kaçırma ve Miras Hukuku:

 • Aile hukuku, miras hukuku kapsamında kişilerin vefatından sonra mal varlığının adil bir şekilde paylaşılmasını düzenler. Mirastan mal kaçırma gibi haksız uygulamaları önlemeye yönelik tedbirler içerir.

Kadına Karşı Şiddet ve Koruma Tedbirleri:

 • Aile içi şiddeti önlemeye odaklanan aile hukuku, kadına karşı şiddet mağdurlarını koruma altına alır. Hızlı ve etkili koruma tedbirleri ile şiddete maruz kalan bireylerin güvenliğini sağlar.

Aile Mahkemeleri ve İşleyişleri:

 • Aile davalarının genellikle aile mahkemelerinde görüldüğü belirtilir. Bu mahkemeler, adil ve etkili bir şekilde çözüme ulaşılmasını sağlar. Avukatlar aracılığıyla yürütülen mahkeme süreci, tarafların adil bir şekilde dinlenmesini ve delillerin değerlendirilmesini içerir.

Güncel Yasal Değişikliklere Uyum:

 • Aile hukuku, toplumun değişen ihtiyaçlarına ve yasal normlarına uyum sağlamak amacıyla sürekli güncellenir. Başlık, aile hukukundaki güncel yasal değişikliklere hakim olmanın önemini vurgular.

 

Boşanma Hukuku: Ayrılık Süreci ve Hukuki Detaylar

Boşanma, çiftlerin ortak yaşamlarını sonlandırdığı hassas bir süreçtir. Boşanma hukuku, tarafların haklarını ve sorumluluklarını düzenler. Boşanma avukatları, bu süreçte müvekkillerine rehberlik eder, nafaka düzenlemeleri, mal paylaşımı gibi konularda adil çözümler arayarak tarafların haklarını korur.

 Boşanma Sürecinde Adım Adım Rehberlik:

 • Bu hizmet, boşanma sürecinin başlangıcından itibaren taraflara adım adım rehberlik sunar. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde hangi adımların atılması gerektiği, hangi belgelerin hazırlanması gerektiği gibi detaylar üzerinde odaklanır.

Hukuki Danışmanlık ve Temsil:

 • Boşanma sürecinde taraflar, bir avukat aracılığıyla hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti alabilirler. Bu, tarafların haklarını ve sorumluluklarını anlamalarına, hukuki süreç boyunca doğru adımları atmalarına ve adil bir sonuca ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Mal Paylaşımı ve Nafaka Düzenlemeleri:

 • Boşanma sırasında mal paylaşımı ve nafaka düzenlemeleri sıkça karşılaşılan konulardır. Hizmet, taraflar arasında adil bir mal paylaşımı yapılmasını ve nafaka konularında adil çözümler bulunmasını sağlamak üzere hukuki yönlendirmeler sunar.

Anlaşmalı Boşanma ve Çocuk Hakları:

 • Anlaşmalı boşanma durumunda, taraflar arasında uzlaşma sağlanırken özellikle çocuk haklarına odaklanılır. Velayet düzenlemeleri, çocukların yaşamlarını en az etkileyecek şekilde düzenlenir ve taraflar arasında anlaşmazlıkların çözümüne yönelik destek sağlanır.

Hukuki İşlemlerin Takibi:

 • Boşanma sürecindeki hukuki işlemler, dava takibi ve gereken belgelerin düzenli bir şekilde hazırlanması gibi adımlar, bu hizmet kapsamında profesyonel bir şekilde takip edilir.

Duygusal Destek ve Meditasyon Hizmetleri:

 • Boşanma süreci genellikle duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Bu hizmet, taraflara duygusal destek sağlamak ve gerektiğinde meditasyon hizmetleri sunarak bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

 Çocuk Hakları ve Velayet: Minik Bireylerin Korunması

 Aile Hukuku, çocukların haklarını koruma amacını taşır. Velayet düzenlemeleri, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetir. Ayrı yaşayan ebeveynler arasında adil bir velayet düzeni oluşturulması, çocuğun duygusal ve fiziksel gelişimi için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, çocuk destek nafakası gibi konular da bu başlık altında değerlendirilir.

 • Velayet Düzenlemeleri ve Çocuk Hakları:
 • Bu hizmet, çocukların en iyi çıkarlarını gözeterek adil ve sürdürülebilir velayet düzenlemeleri oluşturmayı amaçlar.
 • Velayet düzenlemelerinde çocukların güvenliği, eğitimi, sağlığı ve genel refahı göz önünde bulundurulur.
 • Ebeveynler arasında uyumlu bir velayet planının geliştirilmesi için rehberlik sağlanır.
 • Aile İçi Anlaşmazlıkların Çözümü:
 • Aile içinde çocuklarla ilgili anlaşmazlıkların sağlıklı bir şekilde çözülmesine destek olunur.
 • Ebeveynler arasında yapıcı iletişim ve işbirliği teşvik edilerek, çocuğun ihtiyaçlarına odaklanan çözümler bulunur.
 • Velayet Davalarında Hukuki Temsil:
 • Velayet davalarında taraflara hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sunulur.
 • Mahkeme süreçlerinde çocuğun çıkarlarını en iyi şekilde savunmak için profesyonel bir hukuki yaklaşım benimsenir.
 • Çocuk Hakları ve Eğitim:
 • Çocukların eğitim hakları korunur ve eğitim süreçlerine etkin bir şekilde katılımları teşvik edilir.
 • Eğitimle ilgili kararların alınmasında ebeveynler arasında anlayış ve işbirliğini artırmaya yönelik destek verilir.
 • Güvenli ve İstikrarlı Ortam Sağlama:
 • Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek adına güvenli ve istikrarlı bir yaşam ortamı sağlama konusunda rehberlik edilir.
 • Ebeveynler arasında yapılan anlaşmaların çocuğun ihtiyaçlarına uygunluğu değerlendirilir.
 • Anlaşmazlık Durumlarında Arabuluculuk:
 • Ebeveynler arasında velayet konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk hizmeti sağlanır.
 • Arabuluculuk süreci, çocuğun çıkarlarını gözeterek kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmaya odaklanır.

Evlilik ve Evlilik Sözleşmeleri: Hukuki Birlikteliğin Başlangıcı

 Evlilik, hukuki bir birlikteliği beraberinde getirir. Aile Hukuku, evlilik sürecini düzenler ve evlilik sözleşmelerinin önemini vurgular. Evlilik sözleşmeleri, mal paylaşımı, mülkiyet hakları gibi konularda anlaşmazlıkları önlemeye yöneliktir. Çiftler arasında adil bir anlaşma yapılması, olası sorunlara karşı önlem alınması açısından önemlidir.

 Evlilik Öncesi Danışmanlık:

 • Evlilik öncesinde çiftlere, evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar hakkında danışmanlık sağlanır. Evlilik sürecine dair beklentiler, sorumluluklar ve haklar konusunda detaylı bilgi sunularak çiftlerin bilinçli bir şekilde adım atmaları hedeflenir.

Evlilik Sözleşmesi Oluşturma:

 • Evlilik sözleşmesi, çiftlerin evlilikleri boyunca karşılaşabilecekleri durumları önceden belirleyen bir hukuki belgedir. Bu hizmet kapsamında, çiftlerin özel durumlarına uygun evlilik sözleşmeleri hazırlanır. Mal paylaşımı, mülkiyet hakları, nafaka düzenlemeleri gibi konularda çiftlerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunulur.

Hukuki Danışmanlık ve Temsil:

 • Evlilik sürecinde veya evlilikten sonra karşılaşılan hukuki meselelerde çiftlere danışmanlık ve temsil hizmeti sunulur. Boşanma durumları, mal paylaşımı anlaşmazlıkları veya diğer hukuki sorunlarla ilgili olarak çiftlere adil ve uzman bir bakış açısıyla destek sağlanır.

Güncel Yasal Değişikliklere Uyum Sağlama:

 • Hukuki birlikteliği korumak için evlilik sözleşmeleri düzenli olarak gözden geçirilir ve güncel yasal değişikliklere uyum sağlanır. Bu, çiftlerin hukuki hakları ve sorumlulukları konusunda her zaman güncel ve bilinçli olmalarını sağlar.

Hizmetin Avantajları:

Hukuki Güvence ve Şeffaflık:

 • Evlilik sözleşmeleri, çiftlere hukuki bir çerçeve sunarak ilişkilerini şeffaf ve güvence altına almalarını sağlar. Bu belge, olası anlaşmazlıkları önceden belirleyerek hukuki süreçleri daha düzenli ve adil hale getirir.

Özelleştirilmiş Çözümler:

 • Hizmet, çiftlerin özel ihtiyaçlarına uygun evlilik sözleşmeleri sunar. Bu, çiftlerin ilişkilerini daha sağlam temellere oturtmalarını ve hukuki konularda daha bilinçli adımlar atmalarını sağlar.

Uzman Hukuki Danışmanlık:

 • Evlilik sürecinde veya sonrasında karşılaşılan hukuki meselelerde, deneyimli hukuk profesyonelleri çiftlere rehberlik eder ve gerekirse hukuki temsil sağlar.

 

Mirastan Mal Kaçırma: Miras Hukuku ve Haklar

Miras, bir kişinin vefatından sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirler. Aile Hukuku, miras hukukunu düzenleyerek mirasçılık haklarını korur. Ancak, bazen bireyler mal kaçırma gibi haksız uygulamalara başvurabilir. Aile Hukuku, bu tür durumları önlemek ve adil bir miras paylaşımı sağlamak adına önlemler içerir.

Hukuki Danışmanlık ve Değerlendirme:

 • Bu hizmet, müşterilere miras hukuku konusunda profesyonel hukuki danışmanlık sağlar. Bir kişi vefat ettiğinde, miras hukukuna uygun olarak varlık ve borçlarının değerlendirilmesi konusunda detaylı bir analiz sunulur. Bu, mirasın doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve paylaşılmasını sağlamak için temel bir adımdır.

Mirasçılık Haklarına Saygı:

 • Hizmet, mirasçılık haklarına saygı göstermeyi amaçlar. Yasal mirasçılar arasında adil bir miras paylaşımı sağlamak için hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edilir. Ayrıca, mirasçılık haklarına ilişkin tüm yasal süreçler titizlikle takip edilir.

Haksız Uygulamaların Önlenmesi:

 • “Mirastan Mal Kaçırma” hizmeti, mirasın haksız bir şekilde azaltılmasını veya başka bir şekilde manipüle edilmesini önlemeye yönelik tedbirleri içerir. Bu, mal varlığının adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak yasal mirasçıların haklarını korur.

Miras Davalarında Hukuki Temsil:

 • Eğer miras hukukuyla ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, hizmet, müvekkillerine miras davalarında hukuki temsil sunar. Mahkeme süreçlerinde müvekkillerin haklarını korumak ve adil bir çözüme ulaşmak için profesyonel avukatlar tarafından destek sağlanır.

Adil ve Şeffaf Çözümler:

 • “Mirastan Mal Kaçırma” hizmeti, tüm taraflar arasında adil ve şeffaf bir miras paylaşımını hedefler. Yasal düzenlemelere uygun olarak, mirasın paylaşılması sürecinde şeffaf bir iletişim ve adil bir uzlaşma sağlanır.

 

Kadına Karşı Şiddet ve Koruma Tedbirleri: Güvende Olma Hakkı

Aile içi şiddet, toplumun karşılaştığı acil sorunlardan biridir. Aile Hukuku, kadına karşı şiddet mağdurlarını koruma altına alır. Koruma tedbirleri, şiddete maruz kalan bireyin güvenliğini sağlamak için hızlı ve etkili müdahaleleri içerir. Ayrıca, mahkemeler aracılığıyla uzaklaştırma kararları da bu başlık altında değerlendirilir.

Danışmanlık ve Rehberlik:

 • Kadına karşı şiddet mağdurlarına, duygusal ve hukuki destek sağlamak üzere uzman danışmanlar tarafından hizmet verilir. Mağdurların yaşadıkları zorlukları anlamalarına ve şiddetle baş etmelerine yardımcı olmak amacıyla bireysel danışmanlık seansları düzenlenir.

Hukuki Yardım ve Koruma Tedbirleri:

 • Hukuki bir destek ekibi, kadına karşı şiddet mağdurlarına yasal hakları konusunda bilgi verir ve gerekli hukuki süreçlere rehberlik eder. Mahkemeler aracılığıyla uzaklaştırma kararları, şiddetin devam etmesini engelleyici koruma tedbirleri gibi önlemler alınarak mağdurun güvenliği sağlanır.

Sığınak ve Barınma Hizmetleri:

 • Şiddet mağdurları için güvenli sığınaklar veya barınma hizmetleri sunulur. Bu yerlerde, mağdurların gizli kalması ve güvende olmaları için gerekli tedbirler alınır. Temel ihtiyaçları karşılamak ve yeni bir başlangıç yapmalarına destek olmak amaçlanır.

Psikososyal Destek:

 • Kadına karşı şiddet mağdurları, yaşadıkları travmatik deneyimlerle baş etmeleri için psikososyal destek alırlar. Grup terapileri, bireysel seanslar ve destek grupları aracılığıyla duygusal iyileşme süreçlerine katkı sağlanır.

Eğitim ve Farkındalık Programları:

 • Toplumda kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenir. Kadınların hakları konusunda toplumun bilinçlenmesini sağlamak, uzun vadeli bir etki yaratmaya yönelik önlemler arasında yer alır.

Hukuki Süreçlere Katılım Desteği:

 • Kadına karşı şiddet mağdurları, hukuki süreçlere aktif olarak katılmaları için desteklenir. Avukatlar, mahkeme duruşmalarında ve yasal işlemlerde mağdurun haklarını etkin bir şekilde savunmak üzere çalışırlar.

 

Aile Mahkemeleri ve İşleyişleri: Hukuki Çözümlere Ulaşma Süreci

Aile davaları genellikle aile mahkemelerinde görülür. Bu mahkemeler, aile hukuku davalarının adil ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Mahkeme süreci, avukatlar aracılığıyla yürütülür ve tarafların adil bir şekilde dinlenmesini, delillerin değerlendirilmesini içerir.

 Danışmanlık ve Değerlendirme:

 • Aile mahkemeleri ve işleyişleri hizmeti, müvekkillerin durumunu değerlendirmek ve olası hukuki çözümleri belirlemek adına profesyonel danışmanlık sağlar. Bu aşamada, müvekkillerle bire bir görüşmeler ve doküman incelemeleri gerçekleştirilir.

Dosya Hazırlığı:

 • Hukuki bir dava sürecinde başarı elde etmek için doğru ve eksiksiz bir dosya hazırlığı önemlidir. Bu hizmet kapsamında, müvekkillerin dava için gerekli belgeleri toplamasına yardımcı olunur ve mahkeme dosyası profesyonelce düzenlenir.

Mahkeme İşlemleri ve Temsil:

 • Aile mahkemelerindeki işleyişin karmaşıklığı göz önüne alındığında, avukatlar müvekkillerin haklarını korumak adına mahkeme sürecini yönetir ve müvekkillerin adına yasal temsil sağlar. Mahkeme duruşmalarında ve diğer hukuki süreçlerde müvekkillerin çıkarlarını en iyi şekilde savunmak amaçlanır.

Uzlaşma ve Arabuluculuk:

 • Hukuki çözümlere ulaşma sürecinde, aile mahkemeleri genellikle uzlaşma ve arabuluculuk yöntemlerini teşvik eder. Bu hizmet, müvekkillerin anlaşmazlıklarını daha hızlı ve daha düşük maliyetli bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

Hukuki Çözümler ve Karar Alma Süreci:

 • Aile mahkemeleri ve işleyişleri hizmeti, müvekkillerin karar alma sürecini etkili bir şekilde yönetir. Mahkeme kararlarına itiraz etme, gerekirse temyiz sürecini başlatma gibi adımlar, müvekkilin haklarının korunması için önemlidir.

Güncel Hukuki Bilgi ve Değişikliklere Uyum:

 • Aile hukukunda sık sık değişiklikler olabilir. Bu hizmet, güncel hukuki bilgilere hakim olmayı ve müvekkillerine her zaman en iyi hizmeti sunmayı amaçlar. Hukuki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak, müvekkillerin lehine olabilecek yeni hukuki fırsatları değerlendirmek için önemlidir.

 

Aile Hukukunda Yeni Düzenlemeler: Güncel Yasal Değişiklikler

Aile Hukuku, toplumun değişen ihtiyaçlarına ve normlarına uyum sağlamak adına sürekli olarak güncellenir. Hukuk sistemindeki yenilikler, aile hukukunda da yansır. Bu nedenle, aile hukukunda güncel yasal değişikliklere hakim olmak, hukuki süreçlerde avantaj sağlar. Güncel bilgiye dayalı hareket etmek, aile hukuku davalarında daha başarılı sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir.

Biz kimiz

Usul Hukuk, hukukun her alanında ihtisas sahibi avukatları ile Türkiye, ABD, Avrupa, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlayan bağımsız bir hukuk bürosudur.

Birçok sektörden Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları ile uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık veren, Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişim içinde bulunan alanlarda kendisini güncelleyen Usul Hukuk, farklı alanlarda uzmanlaşan hukukçu ve çalışanları ile müvekkillerine organize bir sistem dahilinde hizmet vermektedir.

Küresel Ekip. Dünya standartlarında başarılar.

Kaan Özçelik

KURUCU AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini de Doğuş Üniversitesi’nde özel hukuk alanında devam ettiren Kaan Özçelik, Sermaye Piyasası Hukuku özelinde şirketlerin halka arz edilmesi ve borsaya kote olması konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca aktif şirket danışmanlıkları yapmakla Ticaret Hukuku, Kripto Para Hukuku, Maden Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kira Hukuku alanları ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Adem Gökmen

AVUKAT

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşmiş, bölüm ikinciliği ile Hukuk Fakültesi’nde çift ana dal programı ile öğrenimini tamamlamış, 2017 yılında avukatlık yapmaya başlamıştır. Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında uzmanlaşan Adem Gökmen, Fintech – Elektronik Para Bankacılığı Hukuku ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Bilal Tarı

AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku alanlarında uzmanlaşan Bilal Tarı, Spor Hukuku alanında Profesyonel Sporcu ve Teknik Ekip Sözleşmeleri ile Tahkim Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Önder Meydan

AVUKAT

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2.olarak yerleşmiş, 2015 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Kişiler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere hukukun pek çok alanında dava ve iş takibi yapan Önder Meydan İnfaz Hukuku alanında da çalışmalar yapmaktadır.

Miray Kebabcı

STAJYER AVUKAT

2017 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2021 yılında mezun olmuştur. Miray Kebabcı Usul Hukuk & Danışmanlık bünyesinde zorunlu avukatlık stajını devam ettirmektedir.

Şevval Demirezen

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne yerleşmiş, çift ana dal programı ile Psikoloji bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik danışman olarak hizmet vermektedir.

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyarız

Sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olmak için buradayız. Adli konular karmaşık olabilir, uzmanlarımız konunuzla ilgili her konuda sizi bilgilendirmeye yardımcı olmaya hazırdır. Uzmanlığımızı sizin için kullanmaktan büyük gurur duyuyoruz ve sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.