Güncel Haberler

Tapu ve Tapu Sicili

By |Aralık 3rd, 2022|

Tapu sicili, devlet tarafından gayrimenkullerin gıyabında bulunan hakların durumunu aleniyet ilkesi çerçevesinde gösteren resmî belgedir. Ancak tapu ve tapu sicilinden bahsetmeden önce mülkiyet ve zilyetlik kavramları ile aynî hakların varlığını herkese açıklanacak bir görünüm üzerine [...]

İşçinin Meslek Hastalığına Tutulması Nedeniyle Tazminat Davası

By |Aralık 2nd, 2022|

Uzun süre aynı işle meşgul olan bir işçi, işin şekli, niteliği ve benzeri sebeplerle meslek hastalığına tutulabilmektedir. Bu halde meslek hastalığına tutulan işçinin, işvereninden talepte bulunabileceği haklar ile maddi ve manevi tazminat üzerinde duracağız. Bu [...]

İş Sözleşmesinin İhtiyari Arabuluculuk ile Sonra Erdirilmesi, İkale Şartları ve İşe İade Davası

By |Aralık 1st, 2022|

İşçi ile işveren arasındaki sözleşmenin, taraflarca başvurulan ve belirlenen bir arabulucu nezaretinde, yani ihtiyari arabuluculuk süreciyle sonuçlandırılması yaygın bir uygulama haline gelmiştir. İhtiyari arabuluculuk süreciyle taraflar kendi belirledikleri arabulucunun nezaretinde, hak ve alacaklarını birlikte kararlaştırarak [...]

Banka Kartı Veya Kredi Kartının Kopyalanması Suretiyle Yapılan Dolandırıcılıkta Chargeback Ya Da Ters İbraz

By |Kasım 30th, 2022|

Banka kartı ve kredi kartı dolandırıcılığına maruz kalan kullanıcıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Banka kartı ve kredi kartlarının fiziken kopyalanması veya üzerindeki kart numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodun ele geçirilerek elektronik ortamda kullanılması [...]

Kripto paralar miras bırakılabilir mi?

By |Kasım 1st, 2022|

'Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir' Kripto paralar yeni nesil yatırım aracı olarak görülmektedir. [...]

Halka açılan şirket sayısı artıyor, yatırımcı yaşı düşüyor

By |Kasım 1st, 2022|

Ekonomideki finansal sistemi oluşturan en önemli unsurlardan sermaye piyasaları, özellikle Covid-19 pandemisinin ardından yenilikçi yatırım fırsatları sunması nedeniyle öne çıkmaya başladı. Son yıllarda yaşanan dönüşüm dalgası sonucu yatırımcı yaşının düşmesiyle birlikte sermaye piyasalarına girişin arttığını [...]

Kripto para borsaları

By |Kasım 1st, 2022|

Kripto paraların yaygınlaşmasının ardından, dünya çapında kripto para borsaları da bilinir hale geldi. Kripto para alıcı ve satıcılarını buluşturan platformlar olarak tanımlanabilecek bu borsalar, yüksek işlem hacimleri ile faaliyetlerini sürdürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bitcoin'e [...]

KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER

By |Ekim 19th, 2022|

Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Yapılan Yasal Düzenlemeler 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu öncesi döneminde kira bedelinin belirlenmesi hakkında birden çok düzenleme meydana gelmişti. İlk olarak 818 Sayılı Borçlar Kanunu döneminde kira bedelinin belirlenmesi hakkında özel [...]

İLAÇ ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUĞU

By |Ekim 19th, 2022|

İlaç Üreticisinin Sorumluluğu İlaç, sadece tıbbi açıdan iyileşme amaçlı olmayıp, bireyin iyileşme ihtimalinin olmadığı durumlarda kişinin hastalıktan çektiği acıyı azaltma amaçlı kullanılmaktadır. İlaç gerek önceki toplumlarda gerek ileriki toplumlarda her zaman var olacak insan için [...]

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

By |Ekim 19th, 2022|

Toplu İş Sözleşmesi kavramı, niteliği ve esasları. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu iş sözleşmesi basitçe, işçi sendikası ile işveren sendikası yahut sendika üyesi olmayan işveren arasında imzalanan, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile [...]

REKABET ETME YASAĞI

By |Ekim 19th, 2022|

6098 VE 4857 SAYILI KANUNLAR İLE YARGITAY İÇTİHADLARI IŞIĞINDA REKABET ETME YASAĞI Sosyal hayatta sıklıkla karşımıza çıkan ve tarafları karşılıklı ifaya zorlayan iş sözleşmeleri ve ilişkileri kapsamında işçi ve işverenin birbirine karşı borçları bulunmaktadır. Bu [...]

HAKARET SUÇU

By |Ekim 19th, 2022|

Hukukumuzda bireyin saygınlığını korumak için de birçok düzenleme mevcuttur. Zira Hukuk kişileri sadece bedenen fiziki saldırılardan değil; ruhen ve psikolojik olarak gelen maneviyatına yönelik saldırılardan da korumalıdır. Türk hukuk sisteminde kişinin manevi bütünlüğüne, saygınlığına yönelik [...]

FİNANS DÜNYASINDA FİNTECH ŞİRKETLERİ VE KRİPTO VARLIKLARIN KONUMU

By |Eylül 14th, 2022|

Dijital teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde geleneksel bankacılık unsurları da FinTech şirketleri tarafından değişime uğruyor. Son yıllarda FinTech sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket ve startup, finansal teknolojilerin günlük hayatta sağladığı kolaylıkları müşterileri ile paylaşırken finansal hizmetleri [...]

İŞVERENE KARŞI YAPILAN HAKSIZ REKABET

By |Ağustos 29th, 2022|

Rekabet, canlıların yaşamak için birbiriyle yaptıkları mücadele, paylaşılamayan menfaatler için girilen yarış şeklinde ifade edilebilir. Rekabet Anayasal bir haktır ancak rekabette dürüstlük kuralına aykırı davranılması, ahlak kurallarına uyulmaması ve bu konuda konulmuş kanunlara aykırılık durumunda [...]

TEKNE YANGINLARINDA İŞLETME’NİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

By |Eylül 27th, 2021|

Son zamanlarda İstanbul’da marina olarak işletilen yerlerde çıkan yangınlar gündemi meşgul ediyor. Yangınlarda maddi zararların meydana gelmesinin yanı sıra can kayıpları da yaşanabiliyor. İstanbul’da Marina adı ile işletilen yerlerin birçoğu aslında marina statüsünde değil. Yngınların [...]

SERMAYE PİYASASI KANUNU md 107’nin DEĞERLENDİRİLMESİ: SOSYAL MEDYA GRUPLARINDA PİYASA DOLANDIRICILIĞI

By |Eylül 8th, 2021|

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. Maddesi’nde “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap [...]

VAKIFLAR KANUNU 30. MADDE’NİN UYGULANMASI VE İSTİSNASI

By |Ağustos 27th, 2021|

Türklerin Anadolu’da yerleşik hayata geçmeleri ile birlikte yaygın bir vakıf kültürü inşa edildiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde 26.798 vakıf kurulduğu, ancak tespit edilemeyenlerle bu miktarın 50.000 civarında olabileceği, kaynak araştırmalarında belirtilmektedir. XIX. yüzyılda başkent İstanbul’un taşınmaz [...]

COVİD-19’UN HUKUKİ ETKİLERİ HUSUSUNDA BİLGİLENDİRME

By |Nisan 2nd, 2020|

Dünya Sağlık Örgütünce COVID-19 sebebiyle 11 Mart 2020 tarihi itibariyle küresel salgın (pandemi) hali ilan edilmiş olmakla dünya genelinde alarm seviyesi üst düzeye çıkarılmıştır. Ülkemizde de bu kapsamda hayatın ve insan hareketliliğinin azaltılması yönünde bazı [...]

Borçlar Hukuku – Birlikte Kefalet

By |Mart 14th, 2019|

BİRLİKTE KEFALET A.  Giriş 6098 sayılı kanunun 587. maddesinde arasında düzenlenen birlikte kefalet, birden çok kişinin aynı borca kefil olmasıyla, her birinin kendi payına adi kefil gibi, diğerlerinin payına kefile kefil gibi sorumlu olmalarıdır. Borçlar [...]