Güncel Haberler

Veri Temelli Ekonomi Ve Kişisel Verilerin Korunması

By |Mart 27th, 2024|

Veri temelli ekonomi, dijital teknolojilerin ve büyük veri analizlerinin kullanılarak, ekonomik değer yaratmak için verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına dayanan bir ekonomik sistemdir. Bu sistemde, veriler işletmelerin ve kuruluşların yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek, pazarlama [...]

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. Maddesinde Yapılan Değişiklikler ile Bu Değişikliklerin İşçi-İşveren İlişkisine Etkisi

By |Mart 27th, 2024|

12 Mart 2024 günü 32487 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan değişiklikler, kanunun Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlanması hedefine [...]

Anonim Şirketler

By |Mart 25th, 2024|

Anonim şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirketlerdir. Ortaklar, hisse senetleri aracılığıyla şirkete sahiptir ve şirketin karını paylaşırlar. Anonim şirketler İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak [...]

Hak Düşürücü Sürelerin, Kişilerin Mahkeme Erişim Hakkını İhlal Etmesine, AYM ve Danıştay’ın İstikrarlı Kararları Işığında Değerlendirilmesi

By |Mart 22nd, 2024|

Hak düşürücü süre özellikle medeni usul hukukumuzda kendisine önemli yer edinmiştir. Kanun koyucu belli başlı bazı hakların kullanımını belirli süreler ile kısıtlamaktadır. Bu süreler kanunda sayılmış olmakla beraber, hakkın bu sürede kullanılmaması halinde yalnızca hakkın [...]

Kiracının Komşularına Saygı Gösterme Borcunu Yerine Getirmemesi Durumunda ‘Kiraya Verenin’ Tahliye Hakkı

By |Şubat 27th, 2024|

1. Kanun koyucu kiracının kira sözleşmesinden doğan borçlarını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu borçlardan birisi de kiracının komşulara saygı gösterme borcudur. Yasanın 316. Maddesinin 1. Fıkrasında 'kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile [...]

ÇEREZLER ve KVKK İLİŞKİSİ

By |Ocak 12th, 2024|

Çerezler, web tarayıcıları aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına kaydedilen küçük metin dosyaları olarak tanımlanabilir. İnternet siteleri, sitenin daha verimli çalışmasını sağlamak, oturumları yönetmek, site performansını analiz etmek, kullanıcıların tercihlerini hatırlamak ve ilgi alanlarına yönelik reklamlar göstermek gibi [...]

Şirketler KVKK Uyum Sürecinde Nelere Dikkat Etmeli

By |Kasım 20th, 2023|

KVKK uyum sürecinin başarılı şekilde tamamlanması, şirketlerin hukuki risklerini azaltmak ve müşterilerin güvenini kazanmak açısından önemlidir. KVKK uyum sürecinin işleyişi, şirketin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve iş süreçlerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, uyum sürecini şirketin [...]

6102 Sayılı TTK Uyarınca Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

By |Kasım 7th, 2023|

Anonim şirketlerin kendi paylarını iktisap etmesi, 6102 sayılı TTK’nın ‘Ticaret Şirketleri’ adlı ikinci kitabının dördüncü kısmını oluşturan ‘Anonim Şirketlere ilişkin hükümler içerisinde ‘Yönetim Kurulu’ ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı ikinci bölümde ‘Görev ve yetkiler’ başlığı [...]

KVKK’ya Aykırılık Halinde Veri Sorumlusunun Karşılaşabileceği Yaptırımlar

By |Kasım 6th, 2023|

Kişisel Verilerin Koruması Kanununa aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Suçlar ve Kabahatler” başlıklı beşinci bölümünde 17. Ve 18 maddelerde düzenlenmiştir. İlgili kanun aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımları; aykırılığın, suç teşkil etmesi [...]

Kitle Fonlamasının Amacı Nedir?

By |Ekim 24th, 2023|

Kitle Fonlaması Nedir? başlıklı yazımızda kitle fonlamasının, proje ve girişimlerin erken dönem finansmana erişmesini kolaylaştıran ve internet tabanlı kitle kaynağını kullanan bir finans piyasası modeli olduğundan bahsetmiştik. Kitle fonlamasının ne olduğunu izah ederken az da olsa [...]

Depo Sertifikası Nedir?

By |Ekim 12th, 2023|

Depo sertifikaları, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3/o maddesi uyarınca paylara ya da menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere ilişkin menkul kıymet olarak çıkarılmış bir sermaye piyasası aracıdır. Tanımın lafzından da anlaşılacağı üzere depo sertifikaları müstakil bir [...]

Borsa İstanbul’un Yeni Aktörü “Girişim Sermayesi Pazarı”

By |Ekim 2nd, 2023|

Borsa İstanbul’un yeni bildirisiyle finans piyasalarımız yeni bir döneme giriş yapmıştır. Girişim Sermayesi Pazarı (GSP), büyümek ve gelişmek isteyen şirketlere yeni finansman yolları açarak, Türk ekonomisine farklı bir soluk getirmiştir. GSP, büyümelerini öz kaynakla finanse [...]

Tahsisli Satış Nedir? Özellikleri ve Avantajları Nelerdir?

By |Ekim 1st, 2023|

Tahsisli satış, menkul kıymetlerin ya da yatırım araçlarının, halka arzı haricinde doğrudan kurumsal yatırımcılara ya da profesyonel bireysel yatırımcılara satılmasını ifade eder. Bu, hem kamusal hem de özel sermaye şirketlerinin halka arz olmaksızın sermaye toplamaları [...]

Yatırım Turlarının Karakteristik Yapıları

By |Eylül 15th, 2023|

Yatırım turları, startupların fon toplama sürecindeki kritik aşamaları temsil eder ve harici sermayenin hisse senedi sahipliği karşılığında şirkete dahil edilmesini kolaylaştırır. Bu aşamalar genellikle başlangıç finansmanı aşamalarını, yani ön-sermaye ve tohum finansmanını takip eder ve [...]

Kira Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Dönemi ve Sistemsel Sorunlar Üzerine

By |Eylül 12th, 2023|

6325 sayılı ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 05/04/2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan ‘İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37. Maddesi uyarınca 6325 sayılı kanuna eklenen 18/B-a hükmü ile kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna [...]

Uluslararası Otoriteler Nezdinde ESG Çalışmaları

By |Eylül 6th, 2023|

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çeşitli nedenlerle ESG’nin (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) ifşa edilmesinin ve şeffaflığını artırmanın yollarını araştırmaktadır. ESG ile ilgili bilgilere yönelik artan yatırımcı talebi mevcuttur. Birçok yatırımcı, şirketlerin ESG risklerini [...]

Kitle Fonlamasının Start-Up ve Scale-Up’lara Etkileri

By |Eylül 6th, 2023|

Bazı unicorn adayları, daha proje ve fikir aşamasında kendilerini belli ederek yatırımcı bulmakta veya büyük ve nitelikli yatırımcılar tarafından astronomik bedellere satın alınmaktadır. Bazen de proje ve iş fikirleri gerçekleştirmeye başladıktan kısa bir süre sonra [...]

Kira Bedelinin Uyarlanması Davası ve Tespit Davası

By |Eylül 4th, 2023|

6098 sayılı TBK ve İçtihatlar ışığında ‘Kira Sözleşmesinin Uyarlanması ve Tespiti Davaları Üzerine’ Covid – 19 pandemisi ile süre gelen engellenemeyen yüksek enflasyonun sonucu olarak ülkemizde konut ve çatılı iş yeri kira bedellerinde fahiş artışlar [...]

ESG Nedir? Yatırım Süreçlerinde ESG Bileşenleri Neden Önemlidir?

By |Eylül 1st, 2023|

ESG (Environmental, Social, Governance), Çevresel, Sosyal ve Yönetişim kavramlarını ifade eder. Bu ifade şirketlere veya kuruluşlara yapılan yatırımların sürdürülebilirliğini ve etik etkisini değerlendirmek için kullanılan uluslararası çerçeveleri ifade eder. ESG'nin her bir bileşenlerini değerlendirmek gerekirse; [...]

Sermaye Piyasalarında “Çapraz Listeleme”

By |Ağustos 24th, 2023|

Birçok ihraççı, yalnızca kendi iç pazarlarında listelendiğinde yatırımcı erişiminde sınırlamalar olduğunun farkında değildir. Avrupalı ihraççılar için, ticaret sürtüşmelerini azaltmak ve dünyanın en derin sermaye havuzu olan ABD'deki menkul kıymetlerinin pazarlanabilirliğini artırmak için tasarlanmış uygun maliyetli [...]

Birleşme ve Devralmalarda Rekabet Düzenleyici Otoritelerin Konumu

By |Ağustos 14th, 2023|

Rekabet düzenleyici otoriteler, pazardaki rekabete zarar vermemesini sağlamak için birleşme ve devralma işlemlerinin değerlendirilmesinde ve denetlenmesinde zaman zaman çok önemli bir rol oynamaktadır. Kurumların birincil ilgileri, Birleşme ve Satın alma faaliyetleri nedeniyle piyasa gücünün yoğunlaşmasından [...]

Üretici Yapay Zeka – KVKK İlişkisi

By |Ağustos 7th, 2023|

Teknolojik gelişmeler, hayatımıza büyük kolaylıklar getirmenin yanı sıra, pek çok riski de beraberinde getirmektedir. Son teknolojik gelişmelerin ürünlerinden biri olan, üretici yapay zekâ, ChatGPT OpenAi tarafından 30 Kasım 2022 tarihinde kullanıma sunulmasıyla birlikte ülkemizde ve [...]

SPAC – Özel Amaçlı Devralma Şirketleri

By |Temmuz 26th, 2023|

Özel Amaçlı Devralma Şirketleri (SPAC), yalnızca mevcut bir şirketi satın almak ve halka arz (IPO) yoluyla sermaye artırmak amacıyla oluşturulan bir tür yatırım aracıdır. SPAC’ler aynı zamanda “Blank check company” olarak da bilinir. Zira halka [...]