Kişiler Hukuku

Hukukta hak sahibi olabilen ve borç altına girebilen varlıklara kişi(şahıs) denirken bunların hukuki süreçlerine kişiler hukuku ismi verilmiştir.

Bize Ulaşın

Hukuk düzenimizce gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere iki tür kişi kabul edilmiştir. Usul Hukuk tarafından kişiler hukuku kapsamında karşılaşılabilecek hukuki uyuşmazlık ve ihtiyaçlara karşı ivedi ve kalıcı çözüm üretme prensibi ile danışmanlık verilmektedir.

Gerçek Kişiler:

Hukuk açısından bütün insanlar kişidir. Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.

 Ana rahmine düşmüş olan çocuğa cenin denir. Mirasçılar arasında cenin varsa mirasın taksimi onun doğumuna kadar ertelenir. Fakat ölü doğarsa mirasçı olamaz. Cenin için, daha doğmadan babalık davası açılabilir. Cenin durumundaki çocuk tanınabilir. Cenin lehine sözleşme yapılabilir.

  Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Gerçek kişilik iki halde sona erer:

  •         Ölüm: Ölüm ile kişilik sona erer, o kişinin şahsiyet hakları ve şahsa bağlı haklar ortadan kalkar. Malvarlığı hakları ise bir kül halinde mirasçılara geçer. Ölüm olayının on gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
  •         Ölüm Karinesi: Ölümüne kesin gözle bakılacak bir halde kaybolan ve cesedi bulunamayan kişi ölmüş sayılır. Bu kimsenin nüfus kütüğünün ilgili yerine mahallin en büyük mülki amirinin emriyle ölüm kaydı düşürülebilir. Ölü kaydı düşürülebilmesi için belirli bir asgari sürenin geçmesine gerek yoktur. Kişi olayın gerçekleştiği tarihten itibaren ölmüş sayılır. Ölüm karinesi durumunda mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. Fakat istenirse karar da alınabilir. Hakkında ölüm karinesi uygulanan kişi evli ise evliliği kendiliğinden son bulur.

-Birlikte ölüm karinesi: Birden fazla kişiden hangisinin önce hangisinin sonra öldüğü tespit edilemiyorsa hepsi aynı anda ölmüş kabul edilir. Bu kişiler birbirlerinin mirasçısı olamazlar. Birlikte ölüm karinesinin uygulanabilmesi için ölümlerin aynı olay içinde olması şart değildir. 

-Gaiplik: Bir kimsenin gaipliğine iki halde karar verilebilir

  1. a) Ölümüne pek olası gözle bakılabilecek bir tehlike içinde kaybolan kimse
  2. b) Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan kimse

Tüzel Kişiler:

Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde teşkilatlanan şahıs ve mal topluluklarıdır. Bünyelerine göre tüzel kişiler şahıs (dernek, şirket, il özel idaresi, belediyeler, köyler) ve mal toplulukları (vakıflar, kamu kurumları) şeklinde ikiye ayrılır.

Kişiler Hukuku Kapsamına Giren Dava ve İşler:

  •         Gaiplik Davası: TMK’ nın 32. ve 35. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
  •         İsim ve Soyisim Değiştirme Davası: TMK. Madde 27’ de “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
  •         Soybağının (Nesebin) Reddi Davası: Babalık karinesi, adi bir karinedir ve bu karineyi çürütmek mümkündür. Soybağının reddi davasında da koca, baba olmadığını ispat etmelidir. 

 

  •         Vesayet ve Vasi Tayini: Vesayet altında olmayan küçükler ve kısıtlama hali olan erginler adına vasi atanmaktadır. Kendi haklarını ve mali menfaatlerini koruyamayacak durumda olmaları nedeniyle koruma altına almak adına vasi atanması kararı verilmektedir. Vasi, vesayet altına alınan küçük ya da kısıtlının malvarlığına dair bütün menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kayyım, yalnızca belirli işleri görmek veya malvarlığı yönetmekle yükümlüdür.

·          Yaş Düzeltme Davası: Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36’da düzenlenmiştir.

Biz kimiz

Usul Hukuk, hukukun her alanında ihtisas sahibi avukatları ile Türkiye, ABD, Avrupa, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlayan bağımsız bir hukuk bürosudur.

Birçok sektörden Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları ile uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık veren, Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişim içinde bulunan alanlarda kendisini güncelleyen Usul Hukuk, farklı alanlarda uzmanlaşan hukukçu ve çalışanları ile müvekkillerine organize bir sistem dahilinde hizmet vermektedir.

Hakkımızda

Küresel Ekip. Dünya standartlarında başarılar.

Kaan Özçelik

KURUCU AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini de Doğuş Üniversitesi’nde özel hukuk alanında devam ettiren Kaan Özçelik, Sermaye Piyasası Hukuku özelinde şirketlerin halka arz edilmesi ve borsaya kote olması konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca aktif şirket danışmanlıkları yapmakla Ticaret Hukuku, Kripto Para Hukuku, Maden Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kira Hukuku alanları ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Adem Gökmen

AVUKAT

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşmiş, bölüm ikinciliği ile Hukuk Fakültesi’nde çift ana dal programı ile öğrenimini tamamlamış, 2017 yılında avukatlık yapmaya başlamıştır. Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında uzmanlaşan Adem Gökmen, Fintech – Elektronik Para Bankacılığı Hukuku ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Bilal Tarı

AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku alanlarında uzmanlaşan Bilal Tarı, Spor Hukuku alanında Profesyonel Sporcu ve Teknik Ekip Sözleşmeleri ile Tahkim Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Önder Meydan

AVUKAT

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2.olarak yerleşmiş, 2015 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Kişiler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere hukukun pek çok alanında dava ve iş takibi yapan Önder Meydan İnfaz Hukuku alanında da çalışmalar yapmaktadır.

Miray Kebabcı

STAJYER AVUKAT

2017 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2021 yılında mezun olmuştur. Miray Kebabcı Usul Hukuk & Danışmanlık bünyesinde zorunlu avukatlık stajını devam ettirmektedir.

Şevval Demirezen

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne yerleşmiş, çift ana dal programı ile Psikoloji bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik danışman olarak hizmet vermektedir.

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyarız

Sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olmak için buradayız. Adli konular karmaşık olabilir, uzmanlarımız konunuzla ilgili her konuda sizi bilgilendirmeye yardımcı olmaya hazırdır. Uzmanlığımızı sizin için kullanmaktan büyük gurur duyuyoruz ve sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.