Kira Hukuku

Usul Hukuk bünyesindeki uzman hukukçular tarafından   Kira hukuku mal sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları konu edinen bir hukuk dalıdır.

Kira sözleşmelerinin yazılı olarak düzenlenme zorunluluğu yoktur. Ancak ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda iddiaların ispatı yönünden her iki taraf için de yazılı olarak düzenlenmesi esas hale gelmiştir.

Kira Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir.

Kira sözleşmesi ise, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği, karşılıklı edimler içeren bir sözleşmedir.

Kira Hukuku: Kiracı ve Ev Sahibi İlişkilerini Aydınlatan Hukuki Çerçeve

Kira Hukuku, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki bir çerçevedir. Bu hukuk dalı, kira sözleşmeleri, kira artışları, ev sahibi ve kiracının hak ve yükümlülükleri gibi konuları kapsar. İşte Kira Hukuku’nun temel noktaları:

Kira Sözleşmeleri: Taraflar Arasındaki Anlaşma

Kira sözleşmeleri, bir mülkün kiralanmasıyla ilgili olarak kiracı ve ev sahibi arasında yapılan hukuki anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, kiralanacak mülk, kira bedeli, kira süresi ve diğer önemli şartları belirleyerek taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenler. İşte kira sözleşmelerini oluşturan temel unsurlar:

Kiracı ve Ev Sahibi Bilgileri:

Kira sözleşmesinin başında, kiracının ve ev sahibinin isimleri, iletişim bilgileri ve diğer kimlik bilgileri belirtilmelidir. Bu, taraflar arasındaki iletişimi sağlamak ve anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmak açısından önemlidir.

Kiralanan Mülkün Tanımı:

Sözleşmede, kiralanacak mülkün açık bir şekilde tanımlanması gerekir. Mülkün konumu, adresi, kullanım amacı ve diğer özellikleri detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Kira Bedeli ve Ödeme Koşulları:

Kira sözleşmesinde aylık veya belirli bir döneme ait kira bedeli belirtilmeli ve ödeme koşulları açıkça ifade edilmelidir. Kiranın ne zaman, nasıl ve hangi kanallarla ödeneceği belirtilmelidir.

Kira Süresi:

Sözleşmede kira süresi açıkça belirtilmelidir. Kira süresi, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini içerir. Kiralama süresinin uzatılabilir olup olmadığı veya sözleşmenin nasıl sonlandırılacağı gibi durumlar da belirtilmelidir.

Depozito ve Teminat:

Genellikle kira sözleşmeleri, kiracının ev sahibine bir depozito veya teminat ödemesini içerir. Bu miktarın ne kadar olduğu, depozitonun nasıl iade edileceği ve hangi durumlarda kullanılacağı gibi konular sözleşmede belirtilmelidir.

Mülk Kullanımı ve Kurallar:

Sözleşmede, kiracının mülkü nasıl kullanması gerektiği, ev sahibinin belirlediği kurallar ve sınırlamalar açıklanmalıdır. Örneğin, evcil hayvan beslenmesine izin verilip verilmediği veya sigara içme kuralları gibi konular bu bölümde belirtilir.

Bakım ve Onarım Sorumlulukları:

Ev sahibi ve kiracının bakım ve onarım sorumlulukları açıkça belirtilmelidir. Mülkte meydana gelen hasarların kim tarafından onarıldığı, rutin bakımın kim tarafından yapılacağı gibi konular kira sözleşmesinde düzenlenir.

İptal ve Sonlandırma Koşulları:
Sözleşmenin nasıl sonlandırılacağı, tarafların sözleşmeden nasıl çıkabileceği ve iptal koşulları gibi durumlar sözleşmede yer almalıdır.

Kira Bedeli ve Artışları: Adil Uygulama

Kira bedeli ve artışları, kira sözleşmelerinde belirlenen önemli unsurlardan biridir. Bu konuda adil uygulama, hem kiracının mali durumunu korumayı hem de ev sahibinin adil bir kira bedeli talep etmesini sağlamayı amaçlar. İşte kira bedeli ve artışlarıyla ilgili adil uygulama prensipleri:

Kira Bedeli Belirleme:
Piyasa Koşullarına Uyum:
Kira bedeli, mülkün bulunduğu bölgedeki piyasa koşulları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Aşırı yüksek bir kira bedeli talep etmek, kiracının maliyetini olumsuz etkileyebilir ve uzun vadeli kiracı sadakatini zorlayabilir.

Mülkün Durumu ve Özellikleri:
Kira bedelinin belirlenmesinde, kiralanacak mülkün durumu, özellikleri, büyüklüğü ve diğer nitelikleri dikkate alınmalıdır. Mülkün daha fazla özellik içermesi veya daha iyi durumda olması, kira bedelini etkileyebilir.

Adil ve Makul Olma Prensibi:
Kira bedeli, adil ve makul olmalıdır. Taraflar arasında dengeli bir ilişki sağlamak, hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını korumak önemlidir.

Kira Bedeli Artışları:
Yasal Sınırlamalara Uygunluk:
Birçok yerel yasa, kira bedeli artışlarına sınırlamalar getirmiştir. Ev sahibi, bu sınırlamalara uymalı ve artışları belirli yasa kısıtlamaları içinde yapmalıdır.

Belirli Dönemlerde Artışlar:
Kira bedeli artışları, genellikle belirli dönemlerde ve belirli oranlarda yapılmalıdır. Yerel yasal düzenlemelerde belirtilen süreçlere ve oranlara uygunluk önemlidir.

İyi Niyet ve Bildirim:
Kira bedeli artışları, ev sahibi tarafından iyi niyetle ve önceden bildirilerek yapılmalıdır. Kiracı, artış hakkında önceden bilgilendirilmeli ve uygun bir süre içinde tepki gösterme fırsatına sahip olmalıdır.

Makul ve Yaygın Artışlar:
Artışlar, genel ekonomik koşullar ve mülkün değerindeki gerçek artışlar gibi objektif faktörlere dayandırılmalıdır. Bu, ev sahibinin adil bir kira bedeli talep etme hakkını korurken, kiracının da mali durumunu korur.

Haklı Sebep Gerekliliği:
Bazı yerel yasal düzenlemeler, kira bedeli artışları için haklı bir sebep gerektirebilir. Ev sahibi, artışın haklı bir sebeple yapıldığını göstermelidir.

Ev Sahibi ve Kiracının Hak ve Yükümlülükleri: Denge ve Adalet

Ev sahibi ve kiracının hak ve yükümlülükleri, kira sözleşmelerinde belirtilen şartlara dayanır ve bu şartlar, bir denge ve adalet anlayışı içinde oluşturulmalıdır. Bu denge, hem ev sahibinin mülkünü koruma hakkını hem de kiracının konut hakkını koruma hakkını içerir. İşte ev sahibi ve kiracının hak ve yükümlülüklerine dair genel prensipler:

Ev Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri:
Güvenli ve Konforlu Konut Sağlama:
Ev sahibi, kiracısına güvenli, sağlıklı ve konforlu bir konut sağlamakla yükümlüdür. Bu, mülkün bakımını düzenli olarak yapmayı, gerekli onarımları zamanında gerçekleştirmeyi içerir.

Kira Bedeli ve Artışları:
Ev sahibi, adil ve makul bir kira bedeli belirlemeli ve artışları yerel yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yapmalıdır.

Gizlilik ve Rahatsız Etmeme:
Ev sahibi, kiracının gizliliğini ve huzurunu koruma yükümlülüğüne sahiptir. Kiracıya izinsiz giriş yapmamalı ve aşırı şekilde rahatsızlık verici davranışlardan kaçınmalıdır.

Yasal Bildirimler ve İlgili Yasalara Uyma:
Ev sahibi, kiracıyı ilgilendiren yasal konularda bildirimleri yapmalı ve ilgili yasal düzenlemelere uygun davranmalıdır. Örneğin, kira artışları konusunda yasalara uygun şekilde hareket etmelidir.

Depozito İadesi ve Ayrılma Prosedürleri:
Kiracının sözleşmeyi sonlandırması durumunda, ev sahibi depozitonun adil bir şekilde iade edilmesini sağlamalıdır. Ayrıca, ayrılma prosedürlerini net bir şekilde belirlemeli ve bu konuda adil davranmalıdır.

Kiracının Hak ve Yükümlülükleri:
Kira Bedeli ve Zamanında Ödeme:
Kiracı, belirlenen kira bedelini zamanında ödemekle yükümlüdür. Ödemeler, sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak yapılmalıdır.

Mülkü Doğru ve Güvenli Kullanma:
Kiracı, mülkü doğru ve güvenli bir şekilde kullanmalıdır. Mülkte herhangi bir hasar meydana gelirse, kiracı bu hasarı hemen bildirmeli ve gerekli düzeltmeleri yapmalıdır.

Gizliliğe Saygı ve Rahatsız Etmeme:
Kiracı, ev sahibinin ve diğer kiracıların gizliliğine saygı göstermeli ve rahatsız edici davranışlardan kaçınmalıdır.

Sözleşme Koşullarına Uyma:
Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen tüm koşullara uyum sağlamalıdır. Bu, ev sahibinin bildirimlerine, bakım ve onarım talimatlarına uyum sağlamayı içerir.

Mülkü Temiz ve Düzenli Tutma:
Kiracı, kiralanan mülkü temiz ve düzenli tutmalıdır. Kiracı, mülkü normal aşınma dışında herhangi bir hasara karşı korumakla yükümlüdür.

Kira İptali ve Tahliye: Yasal Süreçler

Kira iptali ve tahliye süreçleri, kira sözleşmelerinin sonlandırılmasıyla ilgili hukuki adımları içerir. Bu süreçler, ev sahibi veya kiracının belirli yasal nedenlere dayanarak sözleşmeyi feshetmek istediği durumları kapsar. İşte kira iptali ve tahliye süreçlerine dair temel bilgiler:

Kira İptali ve Tahliye Nedenleri:
Kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılır, ancak bazı durumlarda sözleşmenin önceden sonlandırılması gerekebilir. Bu nedenler arasında, kiracının sözleşme şartlarına uymaması, ev sahibinin mülkü satma kararı, kiracının mülkü terk etmesi veya belirli yasal nedenler bulunabilir.

Kiracının Sözleşmeyi Sonlandırma İsteği:
Kiracı, kira sözleşmesini sonlandırmak istediğinde genellikle belirli bir bildirim süresine uymak zorundadır. Bu süre, yerel yasal düzenlemelere ve kira sözleşmesinde belirtilen şartlara bağlı olarak değişebilir.

Ev Sahibinin Sözleşmeyi Sonlandırma İsteği:
Ev sahibi, belirli yasal nedenlere dayanarak kira sözleşmesini sonlandırmak istediğinde, bu süreç daha karmaşık olabilir. Örneğin, ev sahibi mülkü satmak istiyorsa, kiracıya belirli bir süre önce bildirimde bulunma yükümlülüğü olabilir.

İdari ve Mahkeme Süreçleri:
Kira iptali ve tahliye süreçleri, idari prosedürler veya mahkeme kararıyla yürütülebilir. İdari prosedürler genellikle daha hızlı bir çözüm sunar, ancak taraflar arasında anlaşmazlık varsa mahkeme süreci gerekebilir.

Tahliye Bildirimleri ve Yasal Bildirim Süreleri:
Tahliye sürecinde, ev sahibi veya kiracı, karşı tarafa belirli bir süre önce yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu süre, yerel yasal düzenlemelere ve sözleşmeye bağlı olarak değişir.

Hukuki Nedenlere Dayalı Tahliye:
Yasal nedenlere dayalı tahliye durumlarında, mahkeme kararı gerekebilir. Örneğin, kiracının kira bedelini ödememesi veya mülkü ihmal etmesi durumunda mahkeme, tahliye kararı verebilir.

Depozito İadesi ve Son İşlemler:
Tahliye süreci sonunda, ev sahibi depozito iadesini düzenler ve kiracıyla son işlemleri tamamlar. Bu süreçte mülkün durumu kontrol edilir ve herhangi bir hasar varsa ilgili düzenlemeler yapılır.

Kira Hukuku ve Konut Kredileri: Ev Sahibi Hakları ve Sorumlulukları

Kira hukuku ve konut kredileri iki farklı hukuki alanı temsil eder. Kira hukuku, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki konut kiralama ilişkilerini düzenlerken, konut kredileri, ev sahiplerinin mülk satın almak için aldıkları kredileri içerir. İki alan arasında bazı ortak noktalar olabilir, ancak genellikle farklı yasal düzenlemelere tabidirler. İşte kira hukuku ve konut kredileri bağlamında ev sahibi hakları ve sorumlulukları:

Kira Hukuku ve Ev Sahibi Hakları:
Kira Bedeli ve Artışları:
Ev sahibi, adil bir kira bedeli belirleme hakkına sahiptir. Ancak, kira artışları genellikle belirli yasal sınırlamalara tabidir ve bu sınırlamalara uyulmalıdır.

Mülkün Güvenliği ve Bakımı:
Ev sahibi, kiracının güvenli ve sağlıklı bir konut ortamına sahip olma hakkını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, mülkün bakımından sorumludur ve gerekli onarımları zamanında yapmalıdır.

Yasal Bildirim ve Prosedürler:
Kira sözleşmesi sona erdiğinde veya ev sahibi, belirli yasal nedenlerle kiracıyı tahliye etmek istediğinde, yerel yasal düzenlemelere uygun bildirim ve prosedürleri takip etmelidir.

Depozito İadesi:
Kiracının sözleşmeyi sonlandırması durumunda, ev sahibi depozitonun adil bir şekilde iade edilmesinden sorumludur. Ancak, mülkte meydana gelen hasarlar varsa, bu hasarlar için depozitodan kesinti yapılabilir.

Konut Kredisi ve Ev Sahibi Hakları:

Kredi Geri Ödeme:
Ev sahibi, konut kredisi alarak mülk satın aldığında, kredi geri ödeme planına uygun olarak taksitleri ödemekle yükümlüdür. Kredi anlaşmasındaki şartlara uyum sağlamak önemlidir.

Kredi Borcunun Erken Kapatılması:
Ev sahibi, kredi borcunu erken kapatma hakkına sahiptir. Ancak, bu durumda bazı kredi anlaşmalarında önceden ödeme cezaları veya ücretleri olabilir.

Mülk Satışı:
Ev sahibi, mülkü satmak istediğinde, kredi borcunu ödemek ve satış işlemlerini düzenlemekle sorumludur. Kredi borcunun satış gelirinden karşılanması beklenir.

Sigorta ve Vergi Ödemeleri:
Ev sahibi, konut kredisi süresince mülk için gerekli sigorta primlerini ve vergi ödemelerini düzenli olarak yapmalıdır. Bu, mülkü koruma ve yasal yükümlülükleri yerine getirme açısından önemlidir.

Sonuç olarak, Kira Hukuku, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve adil bir denge sağlamayı amaçlayan önemli bir hukuk dalıdır. Taraflar, hukuki destek alarak kira sözleşmelerini oluşturmalı ve yasal süreçleri doğru bir şekilde takip etmelidirler. Bu, hem ev sahipleri hem de kiracılar için adil bir yaşam ortamının sürdürülmesini sağlar.

Biz kimiz

Usul Hukuk, hukukun her alanında ihtisas sahibi avukatları ile Türkiye, ABD, Avrupa, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlayan bağımsız bir hukuk bürosudur.

Birçok sektörden Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları ile uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık veren, Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişim içinde bulunan alanlarda kendisini güncelleyen Usul Hukuk, farklı alanlarda uzmanlaşan hukukçu ve çalışanları ile müvekkillerine organize bir sistem dahilinde hizmet vermektedir.

Küresel Ekip. Dünya standartlarında başarılar.

Kaan Özçelik

KURUCU AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini de Doğuş Üniversitesi’nde özel hukuk alanında devam ettiren Kaan Özçelik, Sermaye Piyasası Hukuku özelinde şirketlerin halka arz edilmesi ve borsaya kote olması konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca aktif şirket danışmanlıkları yapmakla Ticaret Hukuku, Kripto Para Hukuku, Maden Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kira Hukuku alanları ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Adem Gökmen

AVUKAT

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşmiş, bölüm ikinciliği ile Hukuk Fakültesi’nde çift ana dal programı ile öğrenimini tamamlamış, 2017 yılında avukatlık yapmaya başlamıştır. Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında uzmanlaşan Adem Gökmen, Fintech – Elektronik Para Bankacılığı Hukuku ile KYC (Know Your Costumer) prosedürleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Bilal Tarı

AVUKAT

2011 Yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2015 yılında mezun olmuş akabinde avukatlık yapmaya başlamıştır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku alanlarında uzmanlaşan Bilal Tarı, Spor Hukuku alanında Profesyonel Sporcu ve Teknik Ekip Sözleşmeleri ile Tahkim Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Önder Meydan

AVUKAT

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2.olarak yerleşmiş, 2015 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Kişiler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere hukukun pek çok alanında dava ve iş takibi yapan Önder Meydan İnfaz Hukuku alanında da çalışmalar yapmaktadır.

Miray Kebabcı

STAJYER AVUKAT

2017 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş, 2021 yılında mezun olmuştur. Miray Kebabcı Usul Hukuk & Danışmanlık bünyesinde zorunlu avukatlık stajını devam ettirmektedir.

Şevval Demirezen

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne yerleşmiş, çift ana dal programı ile Psikoloji bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Psikolojik danışman olarak hizmet vermektedir.

Sizlere Hizmet Vermekten Mutluluk Duyarız

Sorularınızı yanıtlamaya yardımcı olmak için buradayız. Adli konular karmaşık olabilir, uzmanlarımız konunuzla ilgili her konuda sizi bilgilendirmeye yardımcı olmaya hazırdır. Uzmanlığımızı sizin için kullanmaktan büyük gurur duyuyoruz ve sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.