Son zamanlarda İstanbul’da marina olarak işletilen yerlerde çıkan yangınlar gündemi meşgul ediyor. Yangınlarda maddi zararların meydana gelmesinin yanı sıra can kayıpları da yaşanabiliyor.

İstanbul’da Marina adı ile işletilen yerlerin birçoğu aslında marina statüsünde değil. Yngınların meydana geldiği yerlerin birçoğu balıkçı barınağı ve çekek yeri olarak işletilen yerler. Bir kısmında ise işletme ruhsatı dahi bulunmuyor.

Ancak işletmenin nevi ne olursa olsun işletenler yangına müdahalede yeterliliklerini sağlamak zorundalar. Gerek Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’nde gerekse Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerleri Hakkında Yönetmelik’te, bu tesislerde yangın ihbar ve ikaz sistemleri ile yangın söndürme cihazlarından oluşan yangın önleme istasyonlarının, yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatların her an kullanıma hazır olarak bulundurulması gerektiği düzenlenmiştir. Yangınlarda işletme tarafından yangına uygun zamanda yeterli müdahalenin yapılıp yapılmadığı maddi zararın tazmini hususunda büyük önem taşıyor. Eğer yangına müdahale hususunda işletme tarafından gerekli müdahale yapılamamışsa, yangının kaynağı ne olursa olsun yangına sebebiyet veren değil ama yangından zarar gören tekne maliklerinin zararının tazmini için Yagıtay 11. Hukuk Dariesi’nin 26.11.2015 tarihli2015/3154 E., 2015/12611 K sayılı ilamında ” … Mahkemece, davalıya ait teknede çıkan yangının, aynı marinada bulunan ve davacı tarafından sigortalanan M/S Turna 1 isimli tekneye sirayet ettiği, olayda yangının başlamasına sebebiyet veren davalı tekne işleteninin % 20 oranında, yangını önlemek için yeterli önlemi almayan ve yangının yayılmasına neden olan marina işleticisinin ise %80 oranında kusurlu bulunduğu,…” açıklaması yapılarak, marina işletmesinin yangını önlemek için yeterli önlemi almaması ve yangının yayılmasına neden olması durumunda asli kusurlu olacağı vurgulanmıştır.   Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.09.2014 tarihli 2013/8422 E., 2014/13677 K. Sayılı ilamında “Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalıya ait teknede çıkan yangının, aynı marinada bulunan ve davacı tarafından sigortalanan… isimli tekneye sirayet ettiği, olayda yangının başlamasına sebebiyet veren davalı tekne işleteninin % 20 oranında, yangını önlemek için yeterli önlemi almayan ve yangının yayılmasına neden olan marina işleticisinin ise %80 oranında kusurlu bulunduğu,…” açıklanmıştır.

Kaan Özçelik