Veri Temelli Ekonomi Ve Kişisel Verilerin Korunması

Veri temelli ekonomi, dijital teknolojilerin ve büyük veri analizlerinin kullanılarak, ekonomik değer yaratmak için verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına dayanan bir ekonomik sistemdir. Bu sistemde, veriler işletmelerin ve kuruluşların yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek, pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve operasyonel verimliliğini artırmak için önemli bir araç haline gelmiştir. Kişisel verilerin korunması [...]

2024-03-27T02:40:23+03:00Mart 27th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. Maddesinde Yapılan Değişiklikler ile Bu Değişikliklerin İşçi-İşveren İlişkisine Etkisi

12 Mart 2024 günü 32487 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan değişiklikler, kanunun Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlanması hedefine ilişkin olarak atılan ilk adımlardan biridir. İlk olarak kanunun eski ve yeni haline yer verilecek olan bu yazımda; 6698 sayılı [...]

2024-03-27T02:28:48+03:00Mart 27th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Anonim Şirketler

Anonim şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirketlerdir. Ortaklar, hisse senetleri aracılığıyla şirkete sahiptir ve şirketin karını paylaşırlar. Anonim şirketler İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirleyebilirler. Türk Ticaret Kanunu 135. Maddesi hükmünde genel manada kavramları ele almıştır buna göre; Ortak : [...]

2024-03-25T01:08:13+03:00Mart 25th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Hak Düşürücü Sürelerin, Kişilerin Mahkeme Erişim Hakkını İhlal Etmesine, AYM ve Danıştay’ın İstikrarlı Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Hak düşürücü süre özellikle medeni usul hukukumuzda kendisine önemli yer edinmiştir. Kanun koyucu belli başlı bazı hakların kullanımını belirli süreler ile kısıtlamaktadır. Bu süreler kanunda sayılmış olmakla beraber, hakkın bu sürede kullanılmaması halinde yalnızca hakkın dava edilebilirliği değil hakkın kendisi de son bulmaktadır.  Bu özelliği ile hak düşürücü süre zamanaşımı müessesinden ayrılmaktadır. Hak düşürücü sürenin [...]

2024-03-22T21:48:30+03:00Mart 22nd, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Kiracının Komşularına Saygı Gösterme Borcunu Yerine Getirmemesi Durumunda ‘Kiraya Verenin’ Tahliye Hakkı

1. Kanun koyucu kiracının kira sözleşmesinden doğan borçlarını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu borçlardan birisi de kiracının komşulara saygı gösterme borcudur. Yasanın 316. Maddesinin 1. Fıkrasında 'kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.' şeklinde kanunlaştırmıştır. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde kiraya verenin haklarını ne şekilde kullanabileceği sözleşmenin [...]

2024-02-27T21:06:32+03:00Şubat 27th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

ÇEREZLER ve KVKK İLİŞKİSİ

Çerezler, web tarayıcıları aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına kaydedilen küçük metin dosyaları olarak tanımlanabilir. İnternet siteleri, sitenin daha verimli çalışmasını sağlamak, oturumları yönetmek, site performansını analiz etmek, kullanıcıların tercihlerini hatırlamak ve ilgi alanlarına yönelik reklamlar göstermek gibi çeşitli amaçlarla çerezleri kullanabilir. Çerezler bu gibi amaçları yerine getirmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanım sırasında toplanan [...]

2024-01-12T16:05:44+03:00Ocak 12th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Şirketler KVKK Uyum Sürecinde Nelere Dikkat Etmeli

KVKK uyum sürecinin başarılı şekilde tamamlanması, şirketlerin hukuki risklerini azaltmak ve müşterilerin güvenini kazanmak açısından önemlidir. KVKK uyum sürecinin işleyişi, şirketin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve iş süreçlerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, uyum sürecini şirketin şahsi ihtiyaçlarına göre özelleştirmek önemlidir. Süreç yönetiminde öncelikli olarak şirket bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin [...]

2023-11-20T21:19:53+03:00Kasım 20th, 2023|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

6102 Sayılı TTK Uyarınca Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Anonim şirketlerin kendi paylarını iktisap etmesi, 6102 sayılı TTK’nın ‘Ticaret Şirketleri’ adlı ikinci kitabının dördüncü kısmını oluşturan ‘Anonim Şirketlere ilişkin hükümler içerisinde ‘Yönetim Kurulu’ ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı ikinci bölümde ‘Görev ve yetkiler’ başlığı altında “Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi” kenar başlığıyla m. 379-389’da düzenlenmiştir. İzah edildiği üzere bu hususun ‘Yönetim Kurulu’ [...]

2023-11-07T21:41:55+03:00Kasım 7th, 2023|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

KVKK’ya Aykırılık Halinde Veri Sorumlusunun Karşılaşabileceği Yaptırımlar

Kişisel Verilerin Koruması Kanununa aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Suçlar ve Kabahatler” başlıklı beşinci bölümünde 17. Ve 18 maddelerde düzenlenmiştir. İlgili kanun aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımları; aykırılığın, suç teşkil etmesi durumu ve kabahat kapsamında olması durumu olmak üzere iki ayrı başlık altında ele almıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Aykırılığın Suç [...]

2023-11-06T11:42:56+03:00Kasım 6th, 2023|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Kitle Fonlamasının Amacı Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir? başlıklı yazımızda kitle fonlamasının, proje ve girişimlerin erken dönem finansmana erişmesini kolaylaştıran ve internet tabanlı kitle kaynağını kullanan bir finans piyasası modeli olduğundan bahsetmiştik. Kitle fonlamasının ne olduğunu izah ederken az da olsa amacına değinilmişse de kitle fonlamasının amacının ne olduğunu detaylı olarak izah etmek gerekir. Günümüzde girişim ekosistemi, literatürde ‘start-up’ ve ‘scale-up’ [...]

2023-10-24T12:37:17+03:00Ekim 24th, 2023|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok
Go to Top