Boşanma Dava Sürecinde Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü

Madde 185- Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Türk hukukunda boşanma davası sürecinde tarafların sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Evlilik birliği içinde tarafların birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü vardır ve bu [...]

2024-04-02T16:13:23+03:00Nisan 2nd, 2024|Uncategorized @tr|Yorum yok

Süresi Devam Ederken Yenilenen Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmelerinde Tahliye ve Kira Parasının Belirlenmesi

Konut ve Çatılı İş yeri kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 339 ve devamı hükümlerinde düzenlenme alanı bulmuştur. Buna göre sözleşmenin kiralananın konut ve çatılı iş yeri olması ve sözleşmenin süresi 6 ay ve daha uzun olması durumunda bu sözleşme özel hükümlere (339 vd.) tabi olacaktır. Özel hükümlere tabi olan kira sözleşmelerinde taraflar arasında [...]

2024-04-02T14:24:39+03:00Nisan 2nd, 2024|Uncategorized @tr|Yorum yok

Borsa İstanbul Piyasasında Pay İhracı İle Elde Edilen Sermayede Vergi Avantajı

Sermaye piyasalarını oluşturan temel nedenlerden biri şirketler ve projeler yatırım, üretim, operasyon ve sair hususlar için öz kaynaklarla beraber çoğu zaman dışarıdan temin edilecek bir finansmana da ihtiyaç duyarlar. Finansman ihtiyacı için ilk başta borçlanma ve kredi akla gelir. Kredi alan bir şirket borç yüküne girer ve şirketin finansal sağlığına ve kredi notuna bağlı olarak [...]

2024-04-02T13:57:07+03:00Nisan 2nd, 2024|Uncategorized @tr|Yorum yok

Veri Temelli Ekonomi Ve Kişisel Verilerin Korunması

Veri temelli ekonomi, dijital teknolojilerin ve büyük veri analizlerinin kullanılarak, ekonomik değer yaratmak için verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına dayanan bir ekonomik sistemdir. Bu sistemde, veriler işletmelerin ve kuruluşların yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek, pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve operasyonel verimliliğini artırmak için önemli bir araç haline gelmiştir. Kişisel verilerin korunması [...]

2024-03-27T02:40:23+03:00Mart 27th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. Maddesinde Yapılan Değişiklikler ile Bu Değişikliklerin İşçi-İşveren İlişkisine Etkisi

12 Mart 2024 günü 32487 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan değişiklikler, kanunun Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlanması hedefine ilişkin olarak atılan ilk adımlardan biridir. İlk olarak kanunun eski ve yeni haline yer verilecek olan bu yazımda; 6698 sayılı [...]

2024-03-27T02:28:48+03:00Mart 27th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Anonim Şirketler

Anonim şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirketlerdir. Ortaklar, hisse senetleri aracılığıyla şirkete sahiptir ve şirketin karını paylaşırlar. Anonim şirketler İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirleyebilirler. Türk Ticaret Kanunu 135. Maddesi hükmünde genel manada kavramları ele almıştır buna göre; Ortak : [...]

2024-03-25T01:08:13+03:00Mart 25th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Hak Düşürücü Sürelerin, Kişilerin Mahkeme Erişim Hakkını İhlal Etmesine, AYM ve Danıştay’ın İstikrarlı Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Hak düşürücü süre özellikle medeni usul hukukumuzda kendisine önemli yer edinmiştir. Kanun koyucu belli başlı bazı hakların kullanımını belirli süreler ile kısıtlamaktadır. Bu süreler kanunda sayılmış olmakla beraber, hakkın bu sürede kullanılmaması halinde yalnızca hakkın dava edilebilirliği değil hakkın kendisi de son bulmaktadır.  Bu özelliği ile hak düşürücü süre zamanaşımı müessesinden ayrılmaktadır. Hak düşürücü sürenin [...]

2024-03-22T21:48:30+03:00Mart 22nd, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Kiracının Komşularına Saygı Gösterme Borcunu Yerine Getirmemesi Durumunda ‘Kiraya Verenin’ Tahliye Hakkı

1. Kanun koyucu kiracının kira sözleşmesinden doğan borçlarını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu borçlardan birisi de kiracının komşulara saygı gösterme borcudur. Yasanın 316. Maddesinin 1. Fıkrasında 'kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.' şeklinde kanunlaştırmıştır. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde kiraya verenin haklarını ne şekilde kullanabileceği sözleşmenin [...]

2024-02-27T21:06:32+03:00Şubat 27th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

ÇEREZLER ve KVKK İLİŞKİSİ

Çerezler, web tarayıcıları aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına kaydedilen küçük metin dosyaları olarak tanımlanabilir. İnternet siteleri, sitenin daha verimli çalışmasını sağlamak, oturumları yönetmek, site performansını analiz etmek, kullanıcıların tercihlerini hatırlamak ve ilgi alanlarına yönelik reklamlar göstermek gibi çeşitli amaçlarla çerezleri kullanabilir. Çerezler bu gibi amaçları yerine getirmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanım sırasında toplanan [...]

2024-01-12T16:05:44+03:00Ocak 12th, 2024|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok

Şirketler KVKK Uyum Sürecinde Nelere Dikkat Etmeli

KVKK uyum sürecinin başarılı şekilde tamamlanması, şirketlerin hukuki risklerini azaltmak ve müşterilerin güvenini kazanmak açısından önemlidir. KVKK uyum sürecinin işleyişi, şirketin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve iş süreçlerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, uyum sürecini şirketin şahsi ihtiyaçlarına göre özelleştirmek önemlidir. Süreç yönetiminde öncelikli olarak şirket bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin [...]

2023-11-20T21:19:53+03:00Kasım 20th, 2023|Haberler, Uncategorized @tr|Yorum yok
Go to Top